Hármas ünnep

Hármas ünnep

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.” Filippi 2,3-5 – hangzott az igehirdetés alapigéje 2023. október 8-án a Szeged-Petőfitelepi Református Templomban, ahol hálaadásra gyűltünk össze. A hármas gyülekezeti ünnep alkalmával hálát adtunk Istennek az elmúlt 75 év áldásaiért, a felújítások megvalósulásáért és egyesület fennállásának 10. évéért.
Az ünnepi alkalom elején Gyatyel Péter lelkipásztor köszöntötte a népes gyülekezetet, akik megtöltötték a templomot, sőt többen a templom kertjében található kivetítő segítségével kapcsolódhattak be az istentiszteletbe. Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese imádságában hálát adott a gyülekezet múltjáért és jelenéért, és Isten elé vitte a közösség jövőjét is. Az ünnepi alkalmon Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Ígét a Filippi levél versei alapján.
Az igehirdetést követően a gyülekezet Hegedűsné Kovács Zsuzsa zongorajátékát hallgathatta meg, amelyet az Egyházmegye, Szegedi Kis István Díjak átadása követett. Juhász András, esperes az Egyházmegye által már korábban odaítélt, de a járványidőszak miatt korábban át nem adott díjjal ismerte el Dr. Rénes Imre gondnok, és Barátné Dr. Hajdu Ágnes presbiter szolgálatát.
Az énekkar, Farkas Dezső kántor vezetésével dicsérte az Urat, amely után Czirokné Botár Éva lelkipásztor ismertette az Egyházközség történetének 75 évét, amelyet a gyülekezet érdeklődéssel fogadott.
Gyatyel Péter, lelkipásztor beszámolt az ünnepi gyülekezetnek az elmúlt évek felújításairól, és hálát adott Istennek azért, hogy minden munkálat befejeződhetett Isten dicsőségére. Az Egyházközség nevében a lelkipásztorok köszöntötték a felújításokban résztvevő szakembereket.
A lelkipásztor köszönetét fejezte ki Szeged Megyei Jogú Városának is támogatásáért. Szénási Róbert önkormányzati képviselő ünnepi köszöntője után a gyülekezet köszönetet mondott az önkormányzati képviselőnek, és elődjének Gila Ferencnek.
Szép Szabó Dóra énekművész szolgálatát követően az Iszákos Mentőmisszió mutatkozott be, amely gyülekezetünkben hosszú évek óta működik, és segít a szenvedélybetegeknek a szabadulásban. A szolgálat munkáját a Magyar Kékkereszt Egyesület egyik lelkipásztora, Rúzsa-Nagy Zoltán mutatta be.
Az alkalom végén, a Szegedi Református Egység Napja alkalmából a szegedi gyülekezetek mutatták be szolgálatukat, és kérték a közösség imádságát szolgálatuk folytatásához.
Az áldást követően, a templomkertben folytatódott az alkalom, ahol a házigazda gyülekezet marhagulyással és ízletes süteményekkel vendégelte meg az ünneplő közösséget.
S.D.G.
Gyatyel Péter
lelkipásztor
Fotó: Szügyi Tamás