Hálaadó Istentisztelet – 75. Jubileum

Hálaadó Istentisztelet – 75. Jubileum

PROGRAM

Hálaadó istentisztelet

Igét hirdet:
Főtiszteletű dr. Fekete Károly,
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

A Szegedi Kis István díjat átadja:
Nagytiszteletű Juhász András
a Csongrádi Református Egyházmegye esperese

Díjazottak:
Dr. Rénes Imre, főgondnok
Barátné Dr. Hajdu Ágnes, presbiter

Köszöntőt mond:
Szénási Róbert,
a városrész önkormányzati képviselője.

Az egyházközség és egyesület történetének képes ismertetése:
Nagytiszteletű Czirokné Botár Éva,
lelkipásztor

Beszámoló a felújításokról, és a közreműködő szakemberek köszöntése:
Nagytiszteletű Gyatyel Péter,
lelkipásztor.

A Magyar Kékkereszt Egyesület missziói szolgálatának bemutatása

Közreműködik:
Hegedűsné Kovács Zsuzsanna zongoraművész,
Szép-Szabó Dóra Cintia, énekművész,
Gyülekezetünk Énekkara

Vendéglátás a templomkertben

Pályázati azonosító: NEAE-KP-1-2023/1-000339