Védekezési szabályzat

Védekezési szabályzat

Védekezési Szabályzat
2020. COVID

 A Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség Presbitériuma Egyházközségi Védekezési Szabályzatot alkotott a kialakult járványügyi helyzetben. Az alábbi intézkedések betartásával, 2020. Pünkösdtől újra együtt ünnepelhetünk templomunkban.

Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:

 • A templomokban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a 1,5 méteres védőtávolságot a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrendet úgy alakítjuk ki a templomban, hogy 1-1 padsort ki kell hagyni.
 • Templomba érkezéskor az ültetési rendben az egyházközség presbiterei segítenek, Istentiszteleten csak az vehet részt, aki betartja az ültetési rendet.
 • Ha a nagyobb létszám miatt (1.) a templomban nem férnek az Istentiszteleten a részvevők, (2.) a karzat következik, -fiatalabbak-, (3.) majd a templom kültéri-előtér, (4.) végül a templomudvar. Az istentiszteleti alkalmak alatt a templomajtót nyitva kell tartani.
 • A kiscsoportos alkalmakat és szórvány Istentiszteleteket 2020. június 1-jétől megtartjuk a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 • A hétközi alkalmakat -ha az időjárás engedi-, a templomkertben tartjuk, bizonyos létszámig védőtető alatt. Később érkezők számára hűvös helyet igyekezünk biztosítani. Rossz idő esetén a gyülekezeti teremben a megfelelő szellőztetést állandóan biztosítva, egyelőre 11 fő tartózkodhat (1-2 szoba,+ teakonyha, 5+5+1)

Egyéb alkalmak, kazuáliák:

 • Gyermekistentiszteletet a szokott rend szerint megtartjuk. Amikor lehetséges, a gyermekek a templomkertben lesznek a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 • Úrvacsorázáskor a bor jegyét műanyag, egyszer használatos kispohárban veheti magához mindenki. Ugyanígy a kenyér jegyét is. A kenyérszeleteket egymástól távolabb helyezzük el a tálcán. Mindenki önállóan veheti el a kenyérdarabot. A sorban állást kerülni kell! Padsoronként kell kijönni az Úrasztalához, betartva a megfelelő védőtávolságot.
 • A keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 • A konfirmációt 2020. októberében tartjuk meg.
 • A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
 • A temetési istentiszteleteket megtartjuk a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
 • Az énekkari próbákat a következő intézkedésekig nem tartjuk meg.
 • Az Úrvacsora sákramentumán kívül közös étkezés (szeretetvendégség, teázás, kávézás) tilos.

Higiéniai szabályok:

 • Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtlenítjük és szellőztetjük. Különös gondot fordítunk a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
 • A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
 • Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem alkalmazunk.
 • Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgiai szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
 • Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező.
 • Közösen használt énekeskönyveket nem osztjuk ki. Kérjük mindenki hozza magával saját énekeskönyvét, valamint az énekek szövegének kivetítését biztosítjuk.
 • A perselyeket a kijáratoknál a szokásos módon helyezzük el. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni.

 

Templom, Gyülekezti ház, Iroda Belépés feltételei:

 • – Csak akkor lehet személyesen közösségünkbe jönni, ha nem járt külföldön, vagy fertőzött területen, nem szenved fertőző betegségben (nem csak koronavírus), nem érintkezett igazoltan fertőzött személlyel, nincs házi-, vagy hatósági karanténra kötelezve, nincs beteg a családban.
 • Kérjük mindenkitől a felelős magatartást, a gyülekezet tagjai nem veszélyeztethetők, felelősek vagyunk egymásért!

 

Teendők koronavírus fertőzés tünetei esetén:

 • Általános tünetek: láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság
 • Teendők a tünetek észlelése esetén: amennyiben a megbetegedés tüneteit tapasztalja és/vagy találkozott olyan valakivel, akitől elkaphatta a fertőzést semmiképp ne látogassa alkalmainkat, minél hamarabb kérjen telefonos segítséget! A háziorvos, az ügyeletes orvos telefonon segítséget nyújthat.
 • Hiteles hírforrás: https://koronavirus.gov.hu/

 

Életkori szabályok:

 • Alkalmainkra életkortól függetlenül szeretettel várunk mindenkit, a különösen veszélyeztetett, 65 év feletti testvérek számára biztosítjuk az internetes közvetítést. Kérjük, hogy a további intézkedésig mindenki felelőségteljesen döntsön, hogy az online felületeken bekapcsolódva, vagy a templomi közösségben vesz részt az Istentiszteleteken.

 

Szeged, 2020. május 18.

Letöltés: Védekezési Szabályzat