Petőfitelepi Református Gyülekezet

Keresztelés

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)

Gyülekezetünkben, Egyházunk rendje szerint gyermekeket és felőtteket is megkereszteljük, annak jeleként, hogy ők is befogadtatnak a Szentháromság Isten emberrel kötött szövetségébe. Gyermek keresztség esetén a szülők arra tesznek fogadalmat a keresztelőn, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermekeket, hogy felnőve önként hozhassanak döntést Isten mellett.

Bőveb információért, személyes beszélgetésésrt keressen bennünket elérhetőségeink valamelyikén!