Tájékoztatás

Tájékoztatás

A Szeged-Petőftelepi Református Missziói Egyházközség

Presbitériuma és Gyülekezeti Testvérei részére

Kedves Testvérek!

A Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye szerint előre meghatározatlan ideig szüneteltetünk 2020. 03. 17. naptól minden gyülekezeti alkalmat. Ebbe értendő az Istentiszteletet tartása és a hétközbeni gyülekezeti alkalmak a gyülekezeti hittanoktatással is, a reánk bízottakért érzett felelősséggel. A korlátozás a gyülekezet körében levő szórványainkban tartandó Istentiszteletekre is vonatkozik.

Az Istentiszteleteket online élő adásban fogjuk közvetíteni vasárnaponként 9.00 órakor, kérjük, keressék Internetes csatornáinkat.

Az Igehirdetéseket e-mail formában és a postaládákba eljuttatjuk.

Idős testvéreinknek szívesen segítünk átvészelni ezt az időszakát, kérjük, keressenek bizalommal. Vállaljuk a bevásárlást és gyógyszerek kiváltását.

Az esküvők teljes elhalasztását javasoljuk.

Amíg a temetkezési vállalkozások végeznek temetési szolgálatokat, addig velük összhangban mi is ellátjuk ezen szolgálatokat. A szolgálatok ellátásával kapcsolatban kérni kell a gyászolókat, hogy az alkalmon minél kisebb létszámban vegyenek részt, az elhunyt pedig lehetőség szerint ne a ravatalozóban, hanem a sír mellett nyitott térben kerüljön felravatalozásra.

A Tiszántúli Református Egyházkerülettől kapott tájékoztatással összhangban a Lelkészi hivatalokban a személyes ügyfélfogadás megszűntetését és egyben rendkívüli ügyeleti rendet vezetünk be az egyházmegye összes gyülekezetében.
A rendkívüli ügyeleti rend a következőképpen valósul meg: minden lelkészi hivatal ajtajára  kifüggesztésre kerül a személyes ügyfélfogadás szüneteltetésére vonatkozó tájékoztatás, amely visszavonásig tart. Valamint a lelkipásztorok vagy lelkészi hivatalok azon nyilvános telefonszáma, amelyen hivatali időben vagy azon kívül az adott lelkipásztor elérhető.

Közben mi, lelkipásztorok tanuljuk a digitális oktatást, mert az általános iskolák hittanóráit meg kell tartanunk.

Kedves Testvérek! Folyamatosan gondolva Rátok, imádkozom mindnyájunkért, imádkozzatok  a rátok bízottakért, azért, hogy legyen vége a járványnak.

Uram, eléd hozzuk ezt az egész járvány helyzetet – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz,  vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.

Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Ámen

A mai Igével zárom soraimat:

Lk. 17:19.: “…hited megtartott téged.” -mondja Jézus

Czirokné Botár Éva
református lelkipásztor