2021.05.09. Egy ókori és egy mai keresztyén (ApCsel 10,1-6)